Leonard Rickhard og Sveinung Rudjord Unneland

17. mars – 1. mai 2016

Åpning 17. mars kl 19:00

Åpningstale ved billedkunstner Jan Freuchen

Offisiell åpning ved stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad

Leonard Rickhard har gjennom mer enn 30 år markert seg som en av Norges ledende malere. Med sin unike visjon og fortellerteknikk, har han revitalisert maleriet som et middel for kunstnerisk uttrykk. Her skildrer han en fragmentert og ofte gåtefull virkelighet, og inviterer betrakteren til å oppdage og rekonstruere hans billedlige fortellinger. Rickhards univers av motiver og figurer kan spores tilbake til de indre bygdene på Sørlandet: bjørkeskog og byggeplasser er kombinert med svært detaljerte skildringer av maskindeler og fragmenter av modeller. Hans fortellende bildesekvenser er ofte befolket av melankoli og kontemplative menneskelige figurer. Rickhard har hele tiden stilt spørsmål, utfordret og rekontekstualisert dette billeduniverset. Dette gir kunstnerskapet en eksistensiell grunntone. Leonard Rickhards malerier har i dag en prominent posisjon i den skandinaviske samtidskunsten.

Sveinung Rudjord Unneland er en yngre kunstner som kombinerer flere uttrykksformer. Likevel kan en hevde at maleriet og maling som kunsthistorisk orientering, står sentralt. Fra maleriets krevende ramme tar han tema videre ut i rommet, i form av skulpturer og lyd, slik at verket i en viss forstand omslutter publikum og nødvendigvis aktiverer oss som en del av utstillingen. Formalt kan arbeidene beskrives som konkrete møter der materialets karakter, form, volum, vekt, farger og sammenføyning spiller en viktig rolle for hvordan arbeidet fremstår. Det forenklede, kantede og geometriske er gjennomgående i formspråket, men bak denne formale maskeringen kobles det visuelle til strukturelle sammenhenger utenfor kunstverkene. Tematisk utgår kunstprosjektet fra en lettere komisk og absurd forestilling om solen. Eller helt konkret, en forestilling om solen som firkantet.

Utstillingene kan betegnes som to separatutstillinger hvor vi får vi se nye verk av kunstnerne. Det knytter seg like fullt en spenning i å forene to kunstnerskap under samme tak med betydelig aldersforskjell og til dels ulike utrykksformer. Begge kunstnerskapene er åpenbart i tett dialog med kunsthistorien. Dette demonstreres i stilvalg og ikke minst estetiske hensyn, som for eksempel en virtuos bruk av farger. Både Rickhard og Unneland utviser en egen bevissthet rundt kunstneriske problemstillinger, i det som åpenbart er kritiske ståsteder til både kunsten og virkeligheten – nettopp dette gjør dem forbausende åpne og poetiske, og forsyner arbeidene med en grunnleggende eksistensiell karakter.

Leonard Rickhard er født i 1945 i Tvedestrand og bor og arbeider i Arendal. Rickhard er utdannet ved  kunstakademiet i Oslo og hadde sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet i 1974. Han har deltatt på flere store separatutstillinger, blant annet på Astrup Fearnley Museet og i Nasjonalgalleriet. I 2009 var han årets festspillutstiller i Bergen Kunsthall. Han har deltatt på en rekke kollektive mønstringer i både inn- og utland, og er innkjøpt av ledende samlinger i Norge og Sverige. Rickhard er for tiden aktuell med en stor retrospektiv utstilling på ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Sveinung Rudjord Unneland er født i 1981 og bor og arbeider i Bergen. Unneland er utdannet fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunsthochscule Berlin-Weissense. Han har stilt ut blant annet på Hordaland Kunstsenter, Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Christianssands Kunstforening, Bergen Kunstmuseum,  Lautom Contemporary, Høstutstillingen og Entrée.

Utstillingene er støttet av: Kulturrådet, Sparebanken Sør, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Ingrid Lindbeck Langaards stiftelse, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bergen Elektroniske Verksted (BEK), Bergen kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

 


Årsmøte 2016

Tidspunkt for årsmøtet 2016 i Christianssands kunstforening er 31 mars kl 1800 i lokalene til Kristiansand Kunsthall.
Forslag til saker må være styret i hende innen 8. mars.
Saker sendes til kontakt@kristiansandkunsthall.no
Vel møtt!


Oppstandelser

16. januar – 28. februar

Kurator: Hans Petter Blad
med Katharina Barbosa, Marie Buskov, Yamile Calderon, Behzad Farazollahi, Lotte Konow Lund & Hedda Leivestad, Janne Maria Lysen, Jumana Manna, Raisa Porsanger, Ulla Schildt, og Hans Petter Blad

Oppstandelser viser femten verk av til sammen elleve kunstnere, der begrepet «oppstandelse» diskuteres ut fra politiske, estetiske og religiøse ståsteder. Utstillingen er en oppfølger til utstillingen Forsvinninger, som ble vist i Kristiansand Kunsthall i 2013. En utstilling Fedrelandsvennen kunstkritiker omtalte med overskriften ”Når alt sitter som det skal”.
Les mer →


Pressemelding fra Kunsthallene i Norge

Kulturrådet tildeler driftsstøtte til flere kunstforeninger og kunsthaller

På Kultrådets siste møte i desember ble det klart at Tromsø Kunstforening, Kristiansand Kunsthall, Oslo Kunstforening, Kunsthall Stavanger, Trondheim Kunsthall og Kunsthall Oslo får 1,2 mill., og Kunsthall Grenland 800 000 kroner i driftstøtte fra 2016.

– Dette er et stort gjennombrudd for kunsthallene og de store kunstforeningene og et mål vi har jobbet for å nå de siste årene. Det er et viktig løft for kunsthaller, de store kunstforeningene og for kunstnerne, sier Marianne Hultman, styreleder ved Kunsthallene i Norge og kunstnerisk- og daglig leder ved Oslo Kunstforening.

Kulturrådets nye linje markerer behovet å styrke de mellomstore kunstinstitusjonene og styrker også med dette kunstnerøkonomien og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Det betyr at kunstinstitusjonene får bedre mulighet å legge tilredte for langsiktig planlegging og feltet blir i større grad synliggjort.

Det er svært gledelig at vi nå har fått anerkjennelse for arbeidet vårt. Dette er en styrking av institusjoner som representerer en viktig del av kunstfeltet, og disse tildelingene vil komme både kunstnere og publikum til gode, sier Cecilie Nissen, nestleder ved Kunsthallene i Norge og kunstnerisk leder og daglig leder i Kristiansand Kunsthall.

Kulturrådet følger opp med dette opp Kunstnerøkonomi-utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) gjennom å sikre kunstnernes arbeidsvilkår i forbindelse med utstillinger. Man følger også med dette opp Kulturutredningen 2014 som påpekte behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til stortingsmeldingen om visuell kunst (Meld. St. 23 (2011–2012) fremhevet betydningen av ”utstillingshonorar” og ”styrking av produksjonsmidlene i institusjonene”.

Kunsthallene i Norge ble stiftet i kjølvannet av en flerårig dialog med Kulturdepartementet, Kulturrådet, kommuner og fylker. Vårt hovedarbeid frem til nå har vært å styrke feltet økonomisk, da det har vært sterkt underfinansiert i flere tiår.

Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å fremme interessen for og formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.


Correspondesces

Mette Stausland og Robert Wood

7. november – 20. desember

Dette dialogiske prosjektet viser utviklingsprosessen i vekslingen mellom to beslutningstakere som arbeider i forskjellige, men ikke urelaterte felt. Tegning og landskap, arkitektur og skulptur kombineres for å representere ikke så mye en følelse av sted, men mer en «state of mind». Les mer →


LUX AETERNA. En tidsreise gjennom fem kirker i Roma – boklansering

Det evige lys

Kristiansand Kunsthall og Portal Forlag har gleden av å invitere til presentasjon av kunstboken ”LUX AETERNA. En tidsreise gjennom fem kirker i Roma” i kunsthallen.

Lørdag 5. desember kl 14.00

Boken tar opp hvordan lysmotiver kunne virke som mektige symbolbilder i den romerske og den tidlige kristne kunsten. Problemstillingen har til nå vært upåaktet. Kunsten som møter oss er billedlig og sterk, ikke ulik virkningen av lysinstallasjonen til den verdenskjente, dansk-islandske billedkunstneren Olafur Eliasson (f. 1967) i Tate Moderen for noen år tilbake (The Weather Project, 2003). Eliassons flere etasjer høye installasjon i det tidligere turbinrommet i museet ga assosiasjoner til det indre av det antikke rundtempelet Pantheon i Roma!

LUX AETERNA tar opp sammenhengen mellom lyssymboler knyttet til keiserkulten og de i den kristne kunsten. Utgangspunktet for bokverket er fem av Romas vakreste og mest interessante historiske kirker, Santa Costanza, Santa Sabina og Santo Stefano Rotundo fra sanantikken og Santa Prassede og Santi QuattroCoronati fra karolingisk tid (første halvdel av 800-tallet). Boken handler med andre ord om grunnlaget for den kristne forestillingsverden. Forfatteren av verket, kunsthistorikeren mag.art. Svein Thorud, vil geleide oss gjennom kunsten og historien til disse femkirkebyggene i Den evige stad. Les mer →


Stedsans – Jan Arve Olsen

Åpning torsdag 26.11.2015 kl 1900

Fra 26-29 november, vil vi vise fotoutstillingen Stedsans av Jan Arve Olsen i prosjektrommet.

Utstillingen er en fotografisk utforsking av det offentlige rommet og plassene rundt og i nye boligområder i Kristiansand, i randsonen til Kvadraturen, hovedsakelig i tidligere industriområder.

Nesten 1000 nye boenheter er bygget der de siste 10 årene. Opp mot 2000 til er også under planlegging i ulike stadier for de neste 10 årene. Til sammenligning bor det i dag nær 5500 personer i Kvadraturen i dag.

Utforskingen er en reaksjon på og en visuell kommentar til hvordan de nye boområdene fremstilles i og av media, av entreprenører og arkitekter og av de politiske og økonomiske interessene bak leilighetsbyggene – som dominerer den fotografiske offentlige fremstillingen. I et større perspektiv stiller utstillingen spørsmål om det finnes noen felles prosesser og reaksjonsmønstre som går igjen når det gjelder utnyttelse og bruk av våre felles byrom, og som styrer den fysiske utviklingen av byer i dag – i dett tilfellet Kristiansand – og hvilke ideologiske og kulturelle posisjoner disse eventuelt representerer.

I forbindelse med utstillingen holder fotografen også en åpen forelesning – artist talk – knyttet til temaet forbruk, fotografi og urbanisme søndag 29. november kl. 14.00 i kunsthallens lokaler.

Jan Arve Olsen (1960) bor og arbeider i Kristiansand. Han har også i tidligere arbeider vært opptatt av fotografiets rolle og muligheter innen kulturelle strømninger i samtiden. Kristiansand kunsthall 26. – 29. november


PRESSEMELDING OM KULTURBUDSJETTET

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Det settes i tillegg av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, styrking av pilotprosjektet for utstillingshonorar og utvikling avgaveforsterkningsordningen. Interesseorganisasjonen Kunsthallene i Norge ser svært positivt på disse tiltakene.

 

Les mer →


PUNKT 2015 Once also this was a mutation – Aernoudt Jacobs

012 kopi 2

once also this was a mutation

Aernoudt Jacobs 

03.09 – 25.10.2015

Kurator: Kjell Bjørgeengen

For english version scroll down

Utstillingen er et samarbeid mellom

Kristiansand Kunsthall og Punkt 2015

Kritikk Fædrelandsvennen

Les mer →


Sak 92/15 – Kvartal 49. Sluttbehandling

11986456_10155960805615363_5390044722662114909_n

– Bystyrets behandling av Kristiansand teater 17. juni 2015 – en scenisk lesning.

Regi; Ida Fugli – Flux Manøver
Tekst; Trond Arntzen
Skuespillere: Nils Martin Haugfos, Fredrik Jacobsen, Thomas Askeland Svendsen, Dina Valberg, Thomas Behrendsen Lien, Ida Fugli 
Kostyme; Synne Reichelt Føreland
Bevegelse/koreografi; Silje Nordheim

MANUAL II – en scenisk undersøkelse av ikke-sceniske tekster

Kristiansand teater hadde stått tomt i fire år da Bystyret vedtok bevaring forsommeren 2015. Med det ble det også satt et foreløpig punktum for planene om riving av bygget. Sluttbehandlingen kan på flere måter leses som en oppsummering av det offentlige ordskiftet og den politiske behandlingen av saken. Denne sceniske lesningen er en
fri kunstnerisk tolkning av sak 92/15.

Arrangeres som en del av Kulturnatta


Konsert med LØVGREN

11149533_699708126797085_3616920269604851439_n

Den 19. september arrangeres Kulturnatta i Kristiansand og vi inviterer til en unik konsert med LØVGREN. LØVGREN spiller improvisert støymusikk og mer eller mindre åpenbare tolkninger av jazz og techno. Forvent ødelagte beats, lave bassfrekvenser og generelt kaos. 


NAURU – et scenisk forhør Tone Avenstroup / Robert Lippok

11822424_683944075040157_723151419027902570_n

15.08 – 09.09 2015

Sted: Henrik Wergelands gate 26, Kristiansand

Åpningstider installasjon :

02.09 – 09.09 14 – 17

Åpning av vindusutstilling 15.08.15

01.09.15, kl. 20.00: Performance

04.09.15, kl. 20.00: Performance

06.09.15, kl. 20.00: Performance

08.09.15, kl. 20.00: Performance

09.09.15, kl. 20.00: Performance

Nauru – et scenisk forhør er en multimedial teaterforestilling med filmvisning, musikk og visuell kunst. Den handler om en nasjon som blir fort rik – for så å tape alt. Teksten tar utgangspunkt i reportasjer og annen dokumentasjon om øyrepublikken Nauru og fosfatutvinnelsen på øya. Forestillingen dreier seg om grådighet, oppsving og fall. Historien er basert virkeligheten, og er som et speilbilde på hva som kunne skje med Norge når det sorte gull, olja, er oppbrukt.

Nauru – et scenisk forhør fremføres av kunstnere Tone Avenstroup, Robert Lippok og skuespilleren Henrik Rafaelsen.
Les mer →


Lars Morell, Espen Dietrichson og Anders Sletvold Moe

Bilde juni 2015

For english version scroll down

12. juni – 9. august

Kristiansand Kunsthall inviterer til tre separatutstillinger med Lars Morell, Espen Dietrichson og Anders Sletvold Moe. Fellesnevneren for disse tre kunstnerne er at de arbeider med kunstens fysiske nærvær og romlige omgivelser. De deler alle atelier på Kampen i Oslo, og følger hverandres arbeidsprosesser tett – noe som kan fornemmes idet man beveger seg gjennom de tre utstillingene.
Les mer →


Scenekunst i kontekst

Torsdag 28. mai inviterer Universitetet i Agder sammen med Kristiansand Kunsthall til fagdagen «Scenekunst i kontekst». Fagenhet for drama og teater ved UiA presenterer aktuell forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil handle om teater med barn og unge, teater og digitale medier, den kritikerroste danske forestillingen UNGDOM (Fix&Foxy), menneskelig sårbarhet i grenselandet mellom lek og dans, barn i rom og poesi i lek, BARNAS kunstmuseum, stedsspesifikt teater og om 22. juli på teaterscenen. Samtidig vil man få se prosessutstillingen «Arrivals» med Kunstitusjon, som vises i Kunsthallen fra 23. – 29. mai.
Les mer →


Kunstitusjon – Arrivals

10931305_682559628532551_1899313796763060701_n

20. mai – 29. mai

Kunstitusjon er en prosjektgruppe bestående av seks kunstnere bosatt i Kristiansand. Medvirkende kunstnere er Naysa Andrade (VE), Ylve Thon (NO), Nina Hove (NO) Jorann Abusland (NO) Nina Björkendal (SE) og Karen Pettersen (NO). Kunstitusjon fungerer som en plattform for diskusjon, samarbeidsprosjekter og offentlige kunstoppdrag. Les mer →