PRESSEMELDING OM KULTURBUDSJETTET

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Det settes i tillegg av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, styrking av pilotprosjektet for utstillingshonorar og utvikling avgaveforsterkningsordningen. Interesseorganisasjonen Kunsthallene i Norge ser svært positivt på disse tiltakene.

Dette betyr at regjeringen følger opp Kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) med å sikre at kunstnerne får bedre arbeidsvilkår og at man anerkjenner det faktiske arbeidet som kunstnerne gjennomfører i forbindelse med utstillinger. Det betyr også at kunstinstitusjonene får bedre mulighet til å legge tilrette for langsiktig planlegging av det publikumsrettede programmet, publikum får flere kvalitetsutstillinger og feltet blir i større grad synliggjort.

Regjeringen følger med dette også opp Kulturutredningen 2014 som påpekte behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til stortingsmeldingen om visuell kunst (Meld. St. 23 (2011–2012) fremhevet betydningen av ”utstilingshonorar” og ”styrking av produksjons-midlene i institusjonene”.

Det er viktig for oss å påpeke at dette er viktige løft, både for kunstnerne og for kunsthaller og de store kunstforeningene. Likevel er det et godt stykke unna det som faktisk trengs av friske midler for å fullføre løftet av det visuelle billedkunstfeltet som helhet.

Kunsthallene i Norge ble stiftet i kjølvannet av en flerårig dialog med Kulturdepartementet, Kulturrådet, kommuner og fylker. Vårt hovedarbeid frem til nå har vært å styrke feltet økonomisk, da det har vært sterkt underfinansiert i flere tiår.

Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å fremme interessen for og formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Kunsthallene i Norge består i dag av seks organisasjoner, alle kunsthaller som arbeider med samtidskunst profesjonelt og der virksomheten drives på en ikke kommersiell måte. Vårt mål er å samle alle kunsthaller under ett tak.

Kunsthallene i Norge ved:
Marianne Hultman
Styreleder Kunsthallene i Norge
Oslo Kunstforening

Cecilie Nissen
Nestleder Kunsthallene i Norge
Kristiansand Kunsthall

Leif Magne Tangen
Styremedlem Kunsthallene i Norge
Tromsø Kunstforening

Hanne Mugaas
Styremedlem Kunsthallene i Norge
Kunsthall Stavanger

Andreas Risvold
Varamedlem Kunsthallene i Norge
Kunsthall Grenland

Harald Solberg
Varamedlem Kunsthallene i Norge
Bomuldsfabrikken Kunsthall

Les mer →


PUNKT 2015 Once also this was a mutation – Aernoudt Jacobs

012 kopi 2

once also this was a mutation

Aernoudt Jacobs 

03.09 – 25.10.2015

Kurator: Kjell Bjørgeengen

For english version scroll down

Utstillingen er et samarbeid mellom

Kristiansand Kunsthall og Punkt 2015

Kritikk Fædrelandsvennen

Les mer →


Sak 92/15 – Kvartal 49. Sluttbehandling

11986456_10155960805615363_5390044722662114909_n

– Bystyrets behandling av Kristiansand teater 17. juni 2015 – en scenisk lesning.

Regi; Ida Fugli – Flux Manøver
Tekst; Trond Arntzen
Skuespillere: Nils Martin Haugfos, Fredrik Jacobsen, Thomas Askeland Svendsen, Dina Valberg, Thomas Behrendsen Lien, Ida Fugli 
Kostyme; Synne Reichelt Føreland
Bevegelse/koreografi; Silje Nordheim

MANUAL II – en scenisk undersøkelse av ikke-sceniske tekster

Kristiansand teater hadde stått tomt i fire år da Bystyret vedtok bevaring forsommeren 2015. Med det ble det også satt et foreløpig punktum for planene om riving av bygget. Sluttbehandlingen kan på flere måter leses som en oppsummering av det offentlige ordskiftet og den politiske behandlingen av saken. Denne sceniske lesningen er en
fri kunstnerisk tolkning av sak 92/15.

Arrangeres som en del av Kulturnatta


Konsert med LØVGREN

11149533_699708126797085_3616920269604851439_n

Den 19. september arrangeres Kulturnatta i Kristiansand og vi inviterer til en unik konsert med LØVGREN. LØVGREN spiller improvisert støymusikk og mer eller mindre åpenbare tolkninger av jazz og techno. Forvent ødelagte beats, lave bassfrekvenser og generelt kaos. 


NAURU – et scenisk forhør Tone Avenstroup / Robert Lippok

11822424_683944075040157_723151419027902570_n

15.08 – 09.09 2015

Sted: Henrik Wergelands gate 26, Kristiansand

Åpningstider installasjon :

02.09 – 09.09 14 – 17

Åpning av vindusutstilling 15.08.15

01.09.15, kl. 20.00: Performance

04.09.15, kl. 20.00: Performance

06.09.15, kl. 20.00: Performance

08.09.15, kl. 20.00: Performance

09.09.15, kl. 20.00: Performance

Nauru – et scenisk forhør er en multimedial teaterforestilling med filmvisning, musikk og visuell kunst. Den handler om en nasjon som blir fort rik – for så å tape alt. Teksten tar utgangspunkt i reportasjer og annen dokumentasjon om øyrepublikken Nauru og fosfatutvinnelsen på øya. Forestillingen dreier seg om grådighet, oppsving og fall. Historien er basert virkeligheten, og er som et speilbilde på hva som kunne skje med Norge når det sorte gull, olja, er oppbrukt.

Nauru – et scenisk forhør fremføres av kunstnere Tone Avenstroup, Robert Lippok og skuespilleren Henrik Rafaelsen.
Les mer →


Lars Morell, Espen Dietrichson og Anders Sletvold Moe

Bilde juni 2015

For english version scroll down

12. juni – 9. august

Kristiansand Kunsthall inviterer til tre separatutstillinger med Lars Morell, Espen Dietrichson og Anders Sletvold Moe. Fellesnevneren for disse tre kunstnerne er at de arbeider med kunstens fysiske nærvær og romlige omgivelser. De deler alle atelier på Kampen i Oslo, og følger hverandres arbeidsprosesser tett – noe som kan fornemmes idet man beveger seg gjennom de tre utstillingene.
Les mer →


Scenekunst i kontekst

Torsdag 28. mai inviterer Universitetet i Agder sammen med Kristiansand Kunsthall til fagdagen «Scenekunst i kontekst». Fagenhet for drama og teater ved UiA presenterer aktuell forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil handle om teater med barn og unge, teater og digitale medier, den kritikerroste danske forestillingen UNGDOM (Fix&Foxy), menneskelig sårbarhet i grenselandet mellom lek og dans, barn i rom og poesi i lek, BARNAS kunstmuseum, stedsspesifikt teater og om 22. juli på teaterscenen. Samtidig vil man få se prosessutstillingen «Arrivals» med Kunstitusjon, som vises i Kunsthallen fra 23. – 29. mai.
Les mer →


Kunstitusjon – Arrivals

10931305_682559628532551_1899313796763060701_n

20. mai – 29. mai

Kunstitusjon er en prosjektgruppe bestående av seks kunstnere bosatt i Kristiansand. Medvirkende kunstnere er Naysa Andrade (VE), Ylve Thon (NO), Nina Hove (NO) Jorann Abusland (NO) Nina Björkendal (SE) og Karen Pettersen (NO). Kunstitusjon fungerer som en plattform for diskusjon, samarbeidsprosjekter og offentlige kunstoppdrag. Les mer →


Dobbel boklansering – Linn Pedersen og Sigurd Tenningen

11150946_10153281468553633_8035887609887576841_n

Torsdag 30. april kl. 20.00 inviterer Kristiansand Kunsthall til dobbel boklansering: Linn Pedersen slipper fotoboka «Sedimentality» og Sigurd Tenningen lanserer essaysamlingen «Vegetasjonens triumf er total». 
Som del av programmet blir det opplesninger ved Nils Christian Moe-Repstad og Mazdak Shafieian. Det vil bli servert forfriskninger. Bar og musikk!  
Les mer →


Linn Pedersen og Thora Dolven Balke

 

PLAKAT 2 Thora og Linn

Kritikk Fædrelandsvennen 21. mars

Kritikk på Kunstforum 25.mars http://kunstforum.as/2015/03/kunstmediet-og-materialitetens-kunst/

Kristikk på Kunstkritikk.no 25. mars  http://www.kunstkritikk.no/kritikk/fotosyntesen/

 

For english version scroll down

Von hinten durch die Brust ins Auge

Thora Dolven Balke

Frokost i det grønne

Linn Pedersen

Boklanseringer:

Thora Dolven Balkes 2005. på åpningen

Linn Pedersens Sedimentality siste helg av utstillingen, 3. Mai

Les mer →


Collageverksted i påsken

10404889_630167823751116_2922961433187549046_n

I påskeferien arrangerer vi en collageworkshop sammen med kunstneren Karen Pettersen. Tirsdag 31. mars og onsdag 1. april vil resepsjonen i Kunsthallen bli omgjort til et verksted hvor man kan lage bilder ved hjelp av collage som teknikk. Temaet for workshopen er dyr – nærmere bestemt fantasidyr. Det er åpent for alle som måtte befinne seg i Kristiansand i påsken, både store og små. Man velger selv om man vil jobbe på egen hånd, eller i grupper med familie og venner. Vi tilbyr en rekke materialer og bilder som man kan jobbe ut ifra. Hvis du har et fotografi, et magasin, eller noe annet som inspirerer deg, oppfordrer vi deg til å ta det med til workshopen! For å gjøre påskestemningen komplett serverer vi kakao. Velkommen til collageverksted!


Årsmøte 2015

Annonse Fvn

 

Årsberetning 2014


I SAMMEN

Til web

Velkommen til et inkluderende felleskap – med mat, musikk og tegning! 

I samarbeid med Tony Valberg og Agnete Erichsen inviterer Kristiansand Kunsthall til å ta del i dette prosjektet der selve samværet er kunstens egentlige objekt.

Lørdag 21. februar 2015 kl 1300 – 1600

ÅPENT FOR ALLE

TONY VALBERG

AGNETE ERICHSEN

Introduksjon og presentasjon av I sammen starter kl 1300

Eventet starter ca kl. 1330

Les mer →


Utstillinger januar 2015

Performancebilde

DU ER VAKKER. DU ER ALENE

Ingrid Toogood

SYSTEMA NATURAE

Nina Björkendal

OVERGIVELSER

Per Kristian Nygård

10.01 – 15.02.2015

I de tre separatutstillingene undersøkes temaer som motstand, overgivelse og forgjengelighet. Med ulike tilnærminger har kunstnerne gått inn i prosesser hvor nedbryting kan sees som en fellesnevner, hvor både mellommenneskelige relasjoner og naturens egne prosesser danner utgangspunkt for prosjektene.

Les mer →


KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK OG KRISTIANSAND KUNSTHALL TAR DEBATTEN!

Agder_teater-kopi

Søndag 11. januar kl 1400 i Kristiansand Kunsthall

Riving av Agder Teater (tegnet av Hans Paasche Thorne) med Henrik Finnes store relieff på fasaden er omstridt, og har blitt møtt med innsigelser fra Fylkeskommunen og folkelige protester, samt en rekke innlegg i media. Samtidig argumenterer Kristiansand kommune med at flytting av alle funksjoner i Agder
Teater til Kilden har vært kjent I lang og at det ikke har dukket opp noen realistiske interessenter som vil ta bygget i bruk. Saken skal opp i Formannskapet 14. januar.
Les mer →