• Game of Life III: Juliusvariasjonene

    Hva er Juliusvariasjonene? En Juliusvariasjon er ikke et tema eller et objekt, men en metode og en innstilling. Juliusvariasjonene anerkjenner dyret i mennesket og dyrenes sjeleliv slik det avtegner seg i kunsten og vitenskapene om menneskedyret – zoosiologien.

  • Leonard Rickhard // Sveinung Rudjord Unneland

    Leonard Rickhard har gjennom mer enn 30 år markert seg som en av Norges ledende malere. Med sin unike visjon og fortellerteknikk, har han revitalisert maleriet som et middel for kunstnerisk uttrykk. Sveinung Rudjord Unneland er en yngre kunstner som kombinerer flere uttrykksformer. Likevel kan en hevde at maleriet og maling som kunsthistorisk orientering, står sentralt.