Scan0001

Game of Life: Etter rutenettet
Jan Freuchen og Sigurd Tenningen (red.)

Tekster: Peter Amdam, Martin Braathen Pål Gitmark Eriksen, Jan Freuchen, Nicola Louise MarkhusOle Robert Sunde, Sigurd Tenningen Bilder: John Conway, D.O.R., Kjell Mardon Gunvaldsen Ann Cathrin November Høibo, Olaf Isaachsen, Else Marie Jakobsen Kristine Jakobsen, Toril Johannessen, Katla, Dagfin Kjølsrud Dirkjan van der Linde, The Moen, Kristoffer Myskja, Erik Pirolt Anngjerd Rustand, André Tehrani, Tori Wrånes, Øystein Aasan

Utgivelsen ble lansert i forbindelse med utstillingen Game of Life, som markerte åpningen av Kristiansand Kunsthall. Boka er både en selvstendig utgivelse og en introduksjon til utstillingens tematikk.

Etter den store bybrannen i Kristiansand i 1892 malte Olaf Isaachsen (1835-1893) en serie bilder fra branntomtene. I disse impresjonistiske verkene kan man se begynnelsen på det tiltagende abstraksjonsnivået i billedkunsten, hvor maleriet gjennom det påfølgende århundret beveger seg mot rutenettet og det monokrome bildets flathet. Samtidig viser bildene Kristiansands kvadratiske byplan i ruiner, hvor en ny by skal erstatte den gamle.