Asdadsaddasdvv

Game of Life III: Juliusvariasjonene
Jan Freuchen og Sigurd Tenningen (red.)

Tekster: Jan Freuchen, Sigurd Tenningen, Franz Kafka, Kari Løvaas, Steen Nepper Larsen, Constance Tenvik, Nils Norman, Reto Pulfer, Anne Freuchen, Erik Pirolt, Terje Dragseth.

Hva er Juliusvariasjonene? En Juliusvariasjon er ikke et tema eller et objekt, men en metode og en innstilling. Juliusvariasjonene anerkjenner dyret i mennesket og dyrenes sjeleliv slik det avtegner seg i kunsten og vitenskapene om menneskedyret – zoosiologien.

I forbindelse med utstilling ble Game of Life III: Juliusvariasjonene publisert. Boken inneholder nyskrevne tekster av blant annet Kari Løvaas, Steen Nepper Larsen og Terje Dragseth.