Kjb

Scenic Solitude
Cornelius Jakhelln

Dikt av Cornelius Jakhelln (skrevet i Kristiansand Kunsthall)
Litterær respons på Thomas Falstads utstilling med samme navn.
Kan leses her