Scan0003

Art Is Not an Intellectual Way of Thinking (blå)

Mette-Line Pedersen, Cecilie Nissen, Pål Gitmark Eriksen og Sigurd Tenningen (red.) Redigert av Pål Gitmark Eriksen

Forfattere
Olav Angell (f. 1932). Forfatter og oversetter, Kristin Berget (f. 1975). Poet | Gunstein Bakke (f. 1968). Forfatter og oversetter | Terje Dragseth (f. 1955). Poet | Rebecca Kielland (f. 1983) Poet | Kristine Næss (f. 1964). Poet og forfatter | Torild Wardenær (f. 1951) Poet | Vemund Solheim Ådland (f. 1974) Forfatter | Øyvind Ådland (f. 1978) Forfatter

Kristiansand Kunsthall fortsetter å publisere «litterære responser» til sine utstillinger. Etter halvannet år som Kunsthall (tidl. kunstforening) har vi gitt ut i alt 5 slike publikasjoner. Noe av hensikten er å følge opp det visuelle innholdet med et litterært og språklig reflekterende arbeid. På denne måten ønsker vi både å utdype det billedkunstneriske materialet som foreligger, samt å analysere det fra nye vinkler. En konkret metode har vært å gi en språklig behandling av de tema og meningsfeltene utstillingene tar opp, slik at den språklig erkjennelsen kan fremstå som forløsende på det visuelle. Vi mener også at publikasjonene har vært verdifulle for publikum, som både tilbys en alternativ vei inn til kunsten, samt en mulighet til å sitte igjen med noe etter at utstillingene er tatt ned. Dette føyer seg også inn som et overordnet mål for Kristiansand Kunsthall, idet vi ønsker å bygge en særegen profil i det etter hvert rike landskapet av Kunsthaller.

Publikasjonen vil inneholde en kunstfaglig del med bilder og tekster til utstillingen av Mette-Line Pedersen og Dana Miller (kurator på Whitneymuseet i NY) samt helt nytt intervju med Arthur Monroe, og en litterær respons med nyskrevne tekster av aktuelle norske forfattere (særlig poeter). Katalogene er tenkt som en «søsken-publikasjon», og vil bli gitt ut i henholdsvis begynnelsen og slutten av utstillingen. Design vil gjøres av Yokoland og er planlagt å utheve forbindelsen mellom de to katalogene rent visuelt.
Det gode argumenter for å gi ut en litterært orientert katalog i forbindelse med Beat-utstillingen. Beat-kulturen i USA på 50-tallet var som kjent sterkt drevet av litterære impulser. En av hovedskikkelsene, forfatteren William Burroughs, har dertil sitt 100-årsjubileum i 2014. Det er også et poeng når vi går inn i vårt eget jubileum for selvstendighet, at beat-litteraturen var sterkt motivert av ytringsfrihet og kunstnerisk autonomi. Redaktører for kunstfaglig del: Mette-Line Pedersen og Cecilie Nissen. Redaktør for litterær del: Pål Gitmark Eriksen og Sigurd Tenningen. Redigert av Pål Gitmark Eriksen