Scan0009 E1467371595619

Sparebluss: Flikkflakk gjennom Flick
Anders Smebye

Sparebluss er en bokserie publisert av Lord Jim Publishings. Serien består av Pawels lov, Regler for menneskeparken og Flikkflakk gjennom Flick. Initiert og redigert av Sigurd Tenningen og Jan Freuchen.


Flikkflakk gjennom Flick er 49 notisdikt om menneskelig og materiell svikt; en skildring av sprekkene i skillet mellom kunsten og dets publikum.