Scan0011 E1467371658381

Sparebluss: Pawels lov
Andreas Töpfer

Sparebluss er en bokserie publisert av Lord Jim Publishings. Serien består av Pawels lov, Regler for menneskeparken og Flikkflakk gjennom Flick. Initiert og redigert av Sigurd Tenningen og Jan Freuchen.


I arbeidet med Pawels lov ble et kunstverk skåret i 40 deler, og brakt ut av landet, satt sammen og stilt ut, demontert, sendt tilbake, reprodusert, bearbeidet og satt sammen på nytt innenfor rammene av denne boka. Ved kjøp av 20 eksemplarer kan denne analoge  desktopen reproduseres i 65% størelse.