Scan0010 E1467371633460

Sparebluss: Regler for menneskeparken
Peter Sloterdjik

Sparebluss er en bokserie publisert av Lord Jim Publishings. Serien består av Pawels lov, Regler for menneskeparken og Flikkflakk gjennom Flick. Initiert og redigert av Sigurd Tenningen og Jan Freuchen.


I essayet Regler for menneskeparken setter Peter Sloterdjik seg fore å undersøke humanismens stilling i bioteknologiens tidsalder. I en suggererende prosa skriver han fram et totusenårig perspektiv på tenkning omkring avl og menneskeproduksjon. Siden den først ble publisert i 1999, er teksten blitt en moderne klassiker i den europeiske filosofien.